Đại Gia Đình 10A1

 

Lớp 10A1 Trường THPT Trần Văn Bảy

 

Thầy chủ nhiệm: Huỳnh Tôn Đoàn

 

Chuyên môn: Sinh

 

THÀNH TÍCH CỦA LỚP 10A1:

 

Đạt giải nhất cuộc thi hát Quốc ca, Đoàn ca